CÔNG TY PTC  

Mời Quí Khách liên hệ 24/7:

 

(024) 3 869 6688 - (024) 3 869 8866 

0917 688 656

Loại điều hòa

1 Chiều
2 Chiều

Mức giá

Dưới 5 triệu
5 triệu - 7 triệu
7 triệu - 9 triệu
9 triệu -12 triệu
12 triệu - 20 triệu
Trên 20 triệu

Sản xuất tại

Trung Quốc
Việt Nam
Thái Lan
Malaysia
Idonesia

Công suất

9000BTU
12000BTU
17.100BTU
18000BTU
20.500BTU
21000BTU
24000BTU
28000BTU

Thống kê truy cập

Dự báo thời tiết

Thị trường chứng khoán

Bảng Giá Vật tư - Dịch Vụ Sửa Chữa Điều Hòa

 

 

I.  Lắp đặt ĐH treo tường        
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h   Bộ 1     300,000
2 Nhân công lắp máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h   Bộ 1     350,000
3 Ống đồng cho máy 9,000Btu/h (dày 6.1mm) Việt nam M 1     130,000
4 Ống đồng cho máy 12,000Btu/h (dày 6.1mm) Việt nam M 1     150,000
5 Ống đồng cho máy 18,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt nam M 1     170,000
6 Ống đồng cho máy 21000 – 24,000Btu/h (dày 7.1mm) Việt nam M 1     220,000
7 Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách dời cho 2 ống) Việt nam M 1       10,000
8 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng Việt nam M 1       10,000
9 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×1,5 mm Việt nam M 1 15000
10 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×2,5 mm Việt nam M 1       20,000
11 Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×4 mm Việt nam M 1       30,000
12 Giá đỡ dàn nóng máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h Việt nam Bộ 1     100,000
13 Giá đỡ dàn nóng máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h Việt nam Bộ 1     250,000
14 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
15 Ống nước mềm d21 Việt nam M 1       10,000
16 Automat 15 – 30A Korea Cái 1     100,000
17 Nito thử kín, làm sạch đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn trong tường)   Bộ 1 300,000
18 Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) Việt nam Bộ 1       50,000
19 Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + chát thô   M 1       50,000
20 Chỉnh sửa đường ống (áp dụng máy lắp ống chôn chìm tường)   Bộ 1     150,000
21 Nhân công tháo máy   Bộ 1     100,000
22 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)      
23 Phát sinh (Nếu có)      
II. Lắp đặt ĐH âm trần cassette, giấu trần, tủ đứng      
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp máy cassette 18000Btu đến 24000Btu   Bộ 1     300,000
2 Nhân công lắp máy cassette 34000Btu đến 48000Btu   Bộ 1     500,000
3 Nhân công lắp máy giấu trần 18000Btu đến 24000Btu   Bộ 1     600,000
4 Nhân công lắp máy giấu trần 34000Btu đến 48000Btu   Bộ 1  1,200,000
5 Nhân công lắp máy tủ đứng 18000Btu đến 24000Btu   Bộ       300,000
6 Nhân công lắp máy tủ đứng 34000Btu đến 48000Btu   Bộ       500,000
7 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       35,000
8 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
9 Băng quấn cách ẩm cho ống đồng VN M 1       15,000
10 Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm Korea M 1       60,000
11 Dây điện đường chuyền 2×4 mm Korea M 1       30,000
12 Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm Korea M 1       20,000
13 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1         7,000
14 Giá đỡ giàn nóng máy 18,000 đến 24,000Btu Việt nam Bộ 1     300,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy 34,000 đến 48,000Btu Việt nam Bộ 1     500,000
16 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
17 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt nam M 1       30,000
18 Quang treo đường ống gas, ống nước Việt nam Bộ 1       30,000
19 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt nam Bình 1     350,000
20 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô   M 1       40,000
21 Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) Việt nam Bộ 1     200,000
22 Hộp gom của gió 1000×150 Việt nam Cái 1     450,000
23 Hộp gom của gió 1000×200 Việt nam Cái 1     480,000
24 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt nam Cái 1     480,000
25 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt nam Cái 1     520,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt nam Cái 1     540,000
27 Lưới lọc bụi của hồi Việt nam Cái 1     100,000
28 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt nam M2 1     120,000
29 Keo dán xốp cách nhiệt Việt nam Kg 1     100,000
30 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt nam M 1     110,000
31 Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) Việt nam Dàn 1     300,000
32 Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có)   1  
33 Phát sinh (Nếu có)        
III.  Lắp đặt ĐH Multi         
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá (VNĐ)
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng 18000 đến 34000Btu   Dàn 1     300,000
2 Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường   Dàn 1     200,000
3 Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần   Dàn 1     500,000
4 Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette   Dàn 1     300,000
5 Dây điện nguồn 2x4mm Korea M 1       30,000
6 Dây điện đường chuyền 2×2,5mm Korea M 1       20,000
7 Dây điện điều khiển 2×0,75 mm Korea M 1       15,000
8 Ống đồng cho dàn lạnh 9000Btuh (dày 6.1mm) Việt nam M 1     130,000
9 Ống đồng cho dàn lạnh 12000Btuh (dày 6.1mm) Việt nam M 1     150,000
10 Ống đồng cho dàn lạnh 18000Btuh (dày 7.1mm) Việt nam M 1     170,000
11 Ống đồng dàn lạnh 21000Btuh đến 24000 (dày 7.1mm) Việt nam M 1     210,000
12 Bảo ôn đôi (Dày d13) Malaysia M 1       20,000
13 Bảo ôn đôi (Dày d19) Malaysia M 1       35,000
14 Băng quấn cách ẩm VN M 1       15,000
15 Giá đỡ giàn nóng máy 18000Btu đến 27,000Btu Việt nam Bộ 1     300,000
16 Giá đỡ giàn nóng máy 34000Btu Việt nam Bộ 1     500,000
17 Bộ quang treo đường ống gas, ống nước Việt nam Bộ 1       30,000
18 Ống nước PVC 27+bảo ôn Việt nam M 1       30,000
19 Ống nước PVC 21+bảo ôn Việt nam M 1       25,000
20 Nito thử kín, làm sạch đường ống Việt nam Bình 1     350,000
21 Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô Việt nam M 1       40,000
22 Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng  (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) Việt nam Dàn 1       50,000
23 Hộp gom của gió 1000×150 Việt nam Cái 1     450,000
24 Hộp gom của gió 1000×200 Việt nam Cái 1     480,000
25 Côn thu gió đầu dàn lạnh Việt nam Cái 1     480,000
26 Cửa gió lan bầu dục 1000×150 Việt nam Cái 1     500,000
27 Cửa gió lan bầu dục 1000×200 Việt nam Cái 1     520,000
28 Lưới lọc bụi của hồi Việt nam Cái 1     100,000
29 Xốp cách nhiệt cho các hộp gió Việt nam M2 1     120,000
30 Keo dán xốp cách nhiệt Việt nam Kg 1     100,000
31 Ống gió mêm+bảo ôn D150 Việt nam M 1     110,000
32

Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…)

Việt nam Dàn 1     300,000

 

Giá bảo dưỡng điều hòa: 200k / 1 máy


Bao gồm các nội dung công việc:

 

 

 • Kiểm tra tổng quát, vận hành máy từ 10-15 phút
 • Kiểm tra dòng điện, điện áp qua máy
  • Kiểm tra, đo cách điện Block, quạt máy lạnh
   Kiểm tra độ rung, độ ồn máy lạnh
   Kiểm tra áp xuất gas
   Vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng bằng bơm áp lực, máy nén khí di động
   Vệ sinh và kiểm tra các mối nối tại block máy lạnh, quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh
   Xử lý và khử mùi dàn lạnh
   Thông tắc đường ống thoát nước 

 

Quý khách hàng lưu ý:

 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;

 

- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12;  - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;

 

- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);

 

- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;

 

- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...

 

- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;

 

- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.

 

Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt  thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế.

 

Xin trân trọng cảm ơn Quí Khách hàng! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm bán chạy

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN PTC (PTC.,JSC)

Địa chỉ:

Số 23, ngõ 1197 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt,

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mã số thuế: 0107674668

Ngày hoạt động: 20/12/2016

Giấy phép kinh doanh: 0107674668

Bản đồ

 
 
 • zalo-circle